Företaget Maskinpark Processer Galleri Referenser Kontakt

Företaget
 

 

 

 

 

 


 

 


 

    

 

  Svarvade detaljer tas fram snabbt och kostnadseffektivt i våra kurvstyrda automatsvarvar. Tillverkning sker i såväl små som stora serier. Vi samarbetar ofta med våra kunder från prototyp-stadiet till serieproduktion.

   Jönköpings Automatindustri AB grundades 1947 och är helägt av Björn Svensson. Företaget är beläget strax utanför Jönköping och har 10 anställda.

   Legotillverkning av svarvade produkter sker främst till bil- inrednings- och tillverkningsindustrin.

  Automatsvarvning med kurvstyrda maskiner är basen i produktionen med efterbearbetning såsom supportsvarvning borrning och fräsning som komplement.
Viss plåtbearbetning och svetsning förekommer också.